Cookies van ETT

Wij maken u erop attent dat wij voor de werking van de website persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Deze verwerking dient te allen tijde het belang van uw gebruik van deze e-learning website. Wij benadrukken dat de persoonsgegevens die worden verwerkt en de informatie van uw apparaat nimmer met derden leveranciers (en/of advertentiepartners) worden gedeeld.

Arrangementsontwikkeling

Door deze e-learning te volgen, leer je meer over de rol van arrangementen binnen de toeristische en recreatieve sector. Ook ontdek je op welke wijze arrangementen in de behoeften van verschillende doelgroepen kunnen voorzien. “Waar moet ik allemaal aan denken bij het samenstellen van een arrangement?”, “Wat past mijn doelgroep?” en “Hoe regel ik de marketing?”. Al deze vragen zullen in de training behandeld worden.

Tussendoor stellen we je een paar oefenvragen over wat je in de training leest. Neem de teksten rustig en aandachtig door, je kunt altijd terugscrollen als je iets niet meer weet. Aan het eind van de training kun je op de button 'toets' klikken. Je krijgt dan een aantal meerkeuzevragen. Probeer deze toets zo goed mogelijk in te vullen want als je meer dan 60 punten behaalt, ben jij geslaagd! 

Veel succes!

Clock 30 minuten
Certificate Bij minimaal 60 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-07-2024

Login / Inschrijven